Innholdsproduksjon:

FOTO

Bildene du bruker på nettsider, i blogger og nyhetsbrev forteller en historie. På 3 sekunder har du allerede gjort deg opp en mening.

Hvorfor er foto viktig? Bildene som benyttes ilegges ofte mer vekt av den som ser på enn teksten. Fotografier oppfattes raskt og er ofte det som gjør at folk stopper opp ved teksten.

Feil bruk av bilder Det finnes lettvinte løsninger som mange benytter seg av. Man tar bildene selv eller man kjøper det som kalles stockbilder på nettet. Disse er som regel preget av klinisk pene mennesker med korrekt demografisk sammensetning. Hva har bildene til felles? Ingen tror på dem og det skaper ikke tillit.  

Hva er riktig bruk av bilder? Her finnes det ingen fasit, men for oss som jobber med regionale bedrifter dreier det seg om troverdighet og ekte mennesker. Derfor er det viktig at bildene er tatt på arbeidsplassen, at produktene, tjenesten og informasjonen er ekte med ekte mennesker. 

Innholdsstrategi

En innholdsstrategi er en plan for hva hva som er er formålet med innholdet ditt. Når du vet formålet må du ha svar på disse spørsmålene. 

  • Hva du ønsker å si?
  • Hva skal du oppnå?
  • Hvem du ønsker å si det til?
  • Hvordan du skal distribuere?

Innholdsstrategi

Hva er formålet?

Anders dahl eriksen

Riktig bruk av bilder er viktig. Det skal si noe om bedriften, om hvem dere er og om hvordan dere vil fremstå.

Gode bilder

Noen bilder skal leve noen år på nettsiden, noen skal leve to uker på Facebook, og noen skal være helt spesielle som dette noe tøysete bildet av oss i CoreCom.

bilde av corecom gutta

Eksempler