Innholdsproduksjon:

filmproduksjon

FILM

Film oppfattes raskere enn tekst. Film er effektivt og det beste virkemiddelet for å forklare en tjeneste eller fortelle en historie. 

Hvorfor bruke film? Budskap gjennom film har den fordelen at den spiller på flere sanser enn annen reklame som syn, lyd og følelser. Man kan forklare kompliserte saker på kort tid med film. 

Når skal jeg bruke film? Dette burde være en del av innholdsstrategien til bedriften. Film er en relativ kostbar investering og produksjonen bør ha en plan i et lengre perspektiv.

Hva koster en filmproduksjon? Et vanlig spørsmål med svaret – hvor langt er et tau? Filmproduksjoner som har kort levetid tilegnes som regel litt enklere produksjoner enn opptak som skal stå i tiden lengre. Vi produserer regelmessig kostnadseffektive produksjoner med høy produksjonsverdi. 

CoreCom bruker mye film i annonsering og på nettsidene vi er ansvarlige for. Se referanser her

Innholdsstrategi

En innholdsstrategi er en plan for hva hva som er er formålet med innholdet ditt. Når du vet formålet må du ha svar på disse spørsmålene. 

 • Hva du ønsker å si?
 • Hva skal du oppnå?
 • Hvem du ønsker å si det til?
 • Hvordan du skal distribuere?

Innholdsstrategi

Hva er formålet?

Anders dahl eriksen

Film er et meget effektivt kommunikasjonsverktøy. På 15 sekunder kan du si det 1000 ord ikke klarer.

Filmproduksjon

Visualisering og historiefortelling

Filmproduksjon

De fleste filmer vi produserer til formål som annonsering, presentasjon og informasjon består av fire elementer:

 • Opptak
 • Voiceover / lyd
 • Musikk
 • Grafikk

Produksjonsprosessen består av tre elementer:

 • Prosjektering
 • Filmfotografering
 • Etterarbeid / redigering

 

Eksempler