TEKST

Innholdsproduksjon:

Godt innhold må være kondensert, spisset og engasjere mottakeren. Med tekst, foto og film bygger vi identiteten rundt merkevaren din

Hva er innholdsproduksjon? Det er teksten i nyhetsbrevet ditt, det er filmen som forklarer virksomheten din, det er bloggen og bildene på nettsiden din,  det er hvordan du beskriver tjenestene dine. 

Innhold og SEO henger uløselig sammen. Det mange glemmer er at det ikke bare er mottakeren som skal like ditt innholdet ditt. Google skal også det. Hvis Google ikke ser sammenheng med det du selger og det du annonserer på, blir nettsiden din rangert lavere når folk søker på tjenesten din. 

SEO kan du lese mer om her.

Innholdsstrategi

Hva er formålet?

Innholdsstrategi

En innholdsstrategi er en plan for hva hva som er er formålet med innholdet ditt. Når du vet formålet må du ha svar på disse spørsmålene. 

  • Hva du ønsker å si?
  • Hva skal du oppnå?
  • Hvem du ønsker å si det til?
  • Hvordan du skal distribuere?
Anders dahl eriksen

Nyttig, relevant og faglig sterkt innhold er det som skaper tillit til virksomheten. 

Historier og tillit

Innholdsstrategi

Tekstproduksjon

Gode historier skaper engasjement fra kundene dine og bygger relasjoner. Nyttig, relevant og faglig godt innhold er det som skaper tillit. 

Vi lager tekster som er tilpasset din innholdsstrategi og som er lett oppfattelig for både brukeren og Google. Vi setter oss godt inn i bransjen og fagfeltet ditt for å utforme sterke og salgsutløsende tekster. 

Rett i hånda

Nettsidens innhold leses opptil 90% av tilfellene fra mobile enheter. Teksten må være lettlest, faglig sterk og gi leseren noe av verdi.

I tillegg til dette må ordene som brukes stemme overens med folks språk slik at teksten blir funnet på Google. 

N/A (This task does not require the use of SEO keywords as they are not relevant to the given description.)

Vi skaper godt innhold

KONTAKT OSS