FILMREFERANSER

Her er eksempler på produksjoner i ulike kategorier.

REKLAMEFILM

En reklamefilm skal selge en produkt eller tjeneste. Består oftest av en hovedfilm med en eller flere annonser (film).

SKRYTEFILM

Også kalt referansefilm og kundecase. Skal vise frem en leveranse man har gjort på vegne av en kunde.

REISEDESTINASJON

Promoterer en turistdestinasjon eller et friluftsområde. Vi har laget e rekke slike i Norge og utlandet.

PRESENTASJONSFILM

Forklaring- eller presentasjonsfilm er effektivt for å beskrive et produkt eller en tjenesten og bruken av denne.

ANNONSER

Eksempler på hvordan reklamefilmer kan se ut som annonse på forskjellige digitale distribusjonskanaler.

SPONSORSERVICE

Vi hjelper samarbeidspartner av Storhamar Hockey og Elverum Håndball med reklame i forbindelse sitt sponsorat.