Reklamefilm
Reklamefilm er vidt begrep. Med reklamefilm mener vi en film med formål å selge mer av, eller skape oppmerksomhet, om et produkt eller en tjeneste. Vi har skilt ut det vi kaller presentasjonsfilm som du kan lese mer om her. Vi lager reklamefilm for små og mellomstore bedrifter for bruk på sosiale medier og Internett generelt. Dette er en reklamefilm for Lørenskog Hockey laget for å øke oppmerksomheten rundt sluttspillet og klubben forøvrig.