Animasjonsfilm
Vi lager animasjonsfilmer til flere formål. Fordelen med en animasjonsfilm er at den er kostnadseffektiv og krever lite involvering fra kunden under produksjonen. En animasjonsfilm gir ofte et klart og enkelt budskap som ikke kan misforstås.